از تاریخ
 تا تاریخ
 
«آوای کوهساران» در فجر

«آوای کوهساران» در فجر

نمایش «آوای کوهستان پریشان» کاری از گروه اهورای مهاباد راهی سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر شد