در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نکاتی در رابطه با اقتباس از رمان برای نمایش به قلم ابراهیم ابراهیمی

رُمان در تئاتر
  نکاتی در رابطه با اقتباس از رمان برای نمایش به قلم ابراهیم ابراهیمی

  رُمان در تئاتر

  در طول قرن نوزدهم، رمان و تئاتر باهم روابطی تنگاتنگ دارند و از آغاز انقلاب (بارونق رمان سیاه) و دوران امپراطوری، رمان به‌صورت ذخیره‌ی خیال‌پردازی ظاهر می‌شود و نمایشنامه نویسان با فراغ بال از موقعیت‌ها و دسیسه‌های آن بهره  می‌گیرند.