در حال بارگذاری ...
در راستای شفاف سازی

وضعیت مالی انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۹

امید خاک‌پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی در راستای شفاف سازی وضیعت مالی این انجمن را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در استان آذربایجان‌‌غربی به نقل از انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی امید خا‌ک‌پور  رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی در راستای شفاف سازی وضیعت مالی این انجمن را در سال ۱۳۹۹ مشروح هزینه‌های انجام شده را به شرح ذیل اعلام نمود :
الف )  اجراهای صحنه ای :
1- حمایت از تولید و اجرای نمایش (جن گیر) به کارگردانی آقای هوشنگ بابایی از شهرستان شاهین دژ به مبلغ 10/000/000 ریال.
2- حمایت از تولید و اجرای نمایش (استرالیا) به کارگردانی آقای یاور علیپوراز شهرستان شوط به مبلغ 10/000/000 ریال.
3- حمایت از تولید و اجرای نمایش (معصوم مرده) به کارگردانی آقای مرتضی نورپوراز شهرستان ارومیه به مبلغ 10/000/000 ریال.
4- حمایت از تولید و اجرای نمایش (تمرین در پلاتو) به کارگردانی آقای علی قبچاق از شهرستان نقده به مبلغ 10/000/000 ریال.
6- حمایت از تولید و اجرای نمایش (آواز سنگ غمگین) به کارگردانی آقای پدرام رحمانی از شهرستان ارومیه به مبلغ 10/000/000ریال.
7- حمایت از تولید و اجرای نمایش (خوک) به کارگردانی آقای سیامک دنیراز شهرستان ارومیه به مبلغ 10/000/000 ریال.
8- حمایت از تولید و اجرای نمایش (سگ ها مادرت را می خورند) به کارگردانی آقای کاوه محمد زاده از شهرستان بوکان به مبلغ 10/000/000 ریال.
9- حمایت از تولید و اجرای نمایشس (وقتی زنجره ها شیهه می کشند) به کارگردانی آقای علی پیروز نیا از شهرستان ارومیه به مبلغ 10/000/000 ریال.
11- حمایت از تولید و اجرای نمایش (نمایش های اپیزودیک) به کارگردانی آقای امید خاک پور از شهرستان مهاباد به مبلغ 10/000/000ریال.
12- حمایت از تولید و اجرای نمایش (زیر قیمت بازار) به کارگردانی آقای یاسر رستمی از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
13- حمایت از تولید و اجرای نمایش (از کربلا تا شام) به کارگردانی آقای مسعود عبدالهی از شهرستان پلدشت به مبلغ 5/000/000 ریال.
14- حمایت از نمایش ( آواز سنگ غمگین ) به نویسندگی و کارگردانی آقای پدرام رحمانی از شهرستان ارومیه جهت حضور در جشنواره تئاترسراسری مقاومت به مبلغ 10/000/000 ریال از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
15- حمایت از تولید نمایش ( با موضوع دفاع مقدس ) به آقای امیر زینالپور از شهرستان خوی به مبلغ 10/000/000ریال از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
16- حمایت از نمایش ( صدای انسانی ) به کارگردانی آقای رضا رجایی از شهرستان ارومیه جهت حضور در جشنواره سراسری تئاتر هامون به مبلغ 25/000/000 ریال از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.


ب ) تعدادی از اجراهای صحنه ای حمایت نشده در سال ۱۳۹۸ :
1-حمایت از تولید و اجرای نمایش (خشکسالی و دروغ) به کارگردانی آقای رضا خوفی از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
2- حمایت از تولید و اجرای نمایش (روز باشکوه آقای گورکن) به کارگردانی آقای مجید پهلوانیان از شهرستان میاندوآب به مبلغ 5/000/000 ریال.
3- حمایت از تولید و اجرای نمایش (سوپ بوقلمون) به کارگردانی آقای محسن ضیایی از شهرستان مهاباد به مبلغ 5/000/000 ریال.
4- حمایت از تولید و اجرای نمایش (چند روایت نامعتبر) به کارگردانی آقای کریم علیخواه از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
5- حمایت از تولید و اجرای نمایش (افرا یا روز می گذرد) به کارگردانی آقای علی پیروز نیا از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
6- حمایت از تولید و اجرای نمایش (از گوشه های تبریز...) به کارگردانی آقای رضا رجایی از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
7- حمایت از تولید و اجرای نمایش (کشتن گربه نر) به کارگردانی آقای فرهاد کاظمی از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
9- حمایت از تولید و اجرای نمایش (حصار) به کارگردانی آقای هیمن سهرابی از شهرستان بوکان به مبلغ 5/000:000 ریال.
10- حمایت از تولید و اجرای نمایش (اسبهای پشت پنجره) به کارگردانی آقای فرهاد اسدپور از شهرستان ارومیه به مبلغ 5/000/000 ریال.
11- حمایت از تولید و اجرای نمایش (ابلیس) به کارگردانی آقای رضا صمدی افشاراز شهرستان شاهین دژ به مبلغ 5/000/000 ریال.
12- حمایت از تولید و اجرای نمایش (انفال) به کارگردانی آقای حسین بلدی از شهرستان اشنویه به مبلغ 5/000/000 ریال.

ج) اجراهای خیابانی :
1-حمایت از تولید و اجرای نمایش (در انظار آهک) به کارگردانی آقای محسن مصطفی پور از شهرستان پیرانشهر به مبلغ 7/000/000 ریال.
2- حمایت از تولید و اجرای نمایش (خوابی بر بالش جنگ) به کارگردانی آقای هیوا نوربخش از شهرستان مهاباد به مبلغ 7/000/000 ریال.
3- حمایت از تولید و اجرای نمایش (الف آه می کشم) به کارگردانی خانم نازیلا امینی از شهرستان بوکان به مبلغ 7/000/000 ریال.
4- حمایت از تولیدواجرای نمایش (حکایت های سرسرکی) به کارگردانی آقای افشین ناصری از شهرستان بوکان به مبلغ 7/000/000 ریال.
5- مبلغ 2/000/000 ریال به حساب آقای فردین میلانی صدر خزانه دار انجمن هنرهای نمایشی استان بابت انتقال مبالغ واریزی.
د) حمایت از دفاتر شهرستان ها به خاطر تولیدات اجرا در جشنواره های شهرستانی :
1-حمایت از آثار اجرا شده در جشنواره نمایشنامه خوانی ( رامان ) شهرستان سردشت به مبلغ 15/000/000 ریال.
2-حمایت از آثار اجرا شده در جشنواره اجراهای خانگی (در فضای مجازی) شهرستان میاندوآب به مبلغ 15/000/000 ریال.
3- حمایت از آثار اجرا شده در جشنواره (تک) شهرستان بوکان و دفتر هنرهای نمایشی به مبلغ 15/000/000 ریال.
4- حمایت از آثار اجرا شده در جشنواره (عروسکی) شهرستان تکاب به مبلغ 15/000/000 ریال.
5- حمایت از آثار اجرا شده در جشنواره ( تئاتر تجربی ) شهرستان شاهین دژ به مبلغ 15/000/000 ریال.
6- حمایت از آثار اجرا شده در جشنواره نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی شهرستان نقده به مبلغ 15/000/000 ریال.
7- حمایت از آثار تمرین شده و فعالیت های انجام گرفته دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان مهاباد به مبلغ 15/000/000 ریال.
8- حمایت از برگزاری جشنواره ( تئاتر تجربی ) شهرستان شاهین دژ به مبلغ 20/000/000ریال از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
ه: برگزاری سی و دومین جشنواره تئاتر استان آذربایجان‌غربی :
1- مبلغ 150/000/000 ریال بابت هزینه داوری و جوایز.
2- مبلغ 500000000 ریال بایت سایر هزینه‌های برگزاری جشنواره از طرف اداره کل فرهنگ و‌ارشاد اسلامی استان.
و:حمایت از شورای نظارت، بازخوانی بازخوانی و بازبینی شهرستان های استان به مبلغ 100/000/000 ریال از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
مطالب مرتبط

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی عنوان کرد؛

هنرهای نمایشی استان در سال کرونایی، فعال، پویا و پرکار بود
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی عنوان کرد؛

هنرهای نمایشی استان در سال کرونایی، فعال، پویا و پرکار بود

امید خاکپور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دفاتر هنرهای نمایشی شهرستا‌ن‌های استان در ایام کرونا بیکار ننشستند،.عملکرد دفاتر هنرهای نمایشی شهرستان‌ها را در سال ۱۳۹۹ با وجود روزهای کرونایی، پویا، فعال و پر کار توصیف کرد.

|

نظرات کاربران