در حال بارگذاری ...
  • نقدی برای نمایش «آناتومی تنهایی»

    نوشته‌ی مسعود یکانی کارشناس ارشد تئاتر، تنهایی و احساس به تنها بودن ِ انسان؛ بیگانه از جهان و از خود، متعلق به همه انسان های جهان هستی است . همه ما در لحظاتی از ...

  • نقدی برای نمایش «آناتومی تنهایی»

    نوشته‌ی مسعود یکانی کارشناس ارشد تئاتر، تنهایی و احساس به تنها بودن ِ انسان؛ بیگانه از جهان و از خود، متعلق به همه انسان های جهان هستی است . همه ما در لحظاتی از زندگی خویش، خود را ...