از تاریخ
 تا تاریخ
 
گزارش تصویری نمایش «زن اجباری»

گزارش تصویری نمایش «زن اجباری»

نمایش «زن اجباری» کاری از گروه تئاتر تم ۲۶ آذر تا ۶ دی در سالن شمس مجتمع فرهنگی هنری ارومیه اجرا می شود. عکس: هادی پناهی اصل

نمایش «درویش عودی»

نمایش «درویش عودی»

نمایش «درویش عودی» از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ اسفند در ارومیه در حال اجراست.عکس: فرهاد بخشایش