از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش تائه

سامان حسن زاده را میتوان یکی از رهروان علی حاتمی فقید با علاقمندی های مشترک دانست
نقدی بر نمایش تائه

سامان حسن زاده را میتوان یکی از رهروان علی حاتمی فقید با علاقمندی های مشترک دانست

تئاتر آذربایجان غربی_ محمد کاظمی : نمایش تائه با متنی برگرفته از نوشته های صادق هدایت روایت میشود، همسفرانی که بدنبال استغفار و طلب بخشش هر کدام روایتگر سرگذشت خویش ...