از تاریخ
 تا تاریخ
 
« خاندان چن چی » در بوکان به صحنه رفت

« خاندان چن چی » در بوکان به صحنه رفت

به گزارش تئاتر آذربایجانغربی، نمایش « خاندان چن چی » نوشته‌ی آنتونن آرتو و کارگردانی رحیم عبدالرحیم زاده کاری از گروه ثبت شده  کانی از  ۲۰ تا ۳۰ خرداد ...