•  از تاریخ
     تا تاریخ
     
    نقدی برای نمایش «آناتومی تنهایی»

    نقدی برای نمایش «آناتومی تنهایی»

    نوشته‌ی مسعود یکانی کارشناس ارشد تئاتر، تنهایی و احساس به تنها بودن ِ انسان؛ بیگانه از جهان و از خود، متعلق به همه انسان های جهان هستی است . همه ما در لحظاتی از ...