از تاریخ
 تا تاریخ
 
به قلم داریوش حیاتی کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدشت

کتاب «تئاتر و رسانه‌های دیجیتال» منتشر شد
به قلم داریوش حیاتی کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدشت

کتاب «تئاتر و رسانه‌های دیجیتال» منتشر شد

 کتاب « تئاتر و رسانه‌های دیجیتال » به مقایسه تطبیقی تأثیرات رسانه از پیدایش فناوری اسلاید وفیلم اروین پیسکاتور تا قرن حاضر و بکارگیری تجهیزات هلوگرافی و ویدئو ...

ترجمه دو مقاله با موضوع «تئاتر تعلیمی» توسط مترجم فرانسوی مهابادی ابراهیم ابراهیمی

تئاتر در مدرسه:بین هنر و آموزشگری
ترجمه دو مقاله با موضوع «تئاتر تعلیمی» توسط مترجم فرانسوی مهابادی ابراهیم ابراهیمی

تئاتر در مدرسه:بین هنر و آموزشگری

در شماره‌ی فروردین ماه ۱۴۰۰ «ماهنامه‌ی نقش صحنه» ویژه‌ی تئاتر تعلیمی دو مقاله از ژان لویس بسون با عنوان «تئاتر در مدرسه:بین هنر و آموزشگری»و مقاله‌ی هنرمندان در ...