با حضور تمام اعضاء

نخستین نشست هیأت رئیسه انجمن هنرهای آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

نخستین نشست اعضای هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان‌غربی با حضور تمامی اعضا در فروردین ۱۴۰۰ برگزا‌ر شد.

به گزارش تئاترآذربایجان‌غربی، نخستین نشست اعضای هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان‌غربی با حضور تمامی اعضا از جمله؛ امید خاک‌پور ( رئیس انجمن ) سعید عبدالهی ( نایب رئیس ) فردین میلانی صدر ( خزانه دار ) رسول بانگین ( عضو هیأت رئیسه ) بابک رستم زاده ( عضو هیأت رئیسه ) حامد اسماعیل‌وند ( عضو هیأت رئیسه ) در فروردین ۱۴۰۰ برگزا‌ر شد. در ابتدای جلسه خاک‌پور رئیس انجمن ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سال نو به طور مختصر عملکرد انجمن را در سال ۱۳۹۹تشریح  و از تلاش اعضای هیأت رئیسه و هنرمندان تئاتر استان نقدیر و تشکر نمود. سپس اعضای هیأت رئیسه ضمن بحث و تبادل نظر موارد ذیل را مورد بحث و‌ تبادل نظر قرار دادند: - بررسی جدول وضعیت عملکرد هنرهای نمایشی شهرستان‌های استان در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹. - بررسی وضعیت عملکرد دفاتر شهرستانی در سال ۱۳۹۹. - ارائه و انتشار عملکرد انجمن هنرهای نمایشی استان در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹. - دریافت و انتشار عملکر دفاتر شهرستانی در سال ۱۳۹۹. - پیگیری معرفی نامه هنرمدان جهت معرفی به صندوق اعتباری هنر. - پیگیری و برنامه ریزی جهت برگزاری همایش تجلیل از فعالان و افتخار آفرینان استان در نیمه‌ی اول خرداد ۱۴۰۰ با مساعد بودن شرایط از لحاظ و ضعیت کرونایی. - آماده سازی و اطلاع رسانی گروه‌های ثبت شده جهت برگزاری مجمع عمومی برای انتخابات هیأت رئیسه. با توجه و وضعیت قرمز کرونایی استان و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان این نشست به بعد از این ایام موکول شد.