در حال بارگذاری ...
در شماره یازدهم ماهنامه تخصصی تئاتر نقش صحنه «ویژه‌ی تئاتر و دین»

مقاله هنرمند مهابادی منتشر شد

مقاله‌ای از برنارد ریموند نویسنده و پژوهشگر فرانسوی با ترجمه‌ی ابراهیم ابراهیمی و با عنوان «خداشناسی عملی».

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در استان آذربایجان‌غربی به نقل از دفتر هنرهای نمایشی شهرستان مهاباد مترجم زبان فرانسوی این شهرستان، ابراهیم ابراهیمی مقاله‌ای را‌ تحت عنوان «خداشناسی عملی» از نویسنده و پژوهشگر فرانسوی برنارد ریموند در شماره یازدهم ماهنامه تخصصی تئاتر نقش صحنه «ویژه‌ی تئاتر و دین» منتشر کرد در این مقاله آمده است که : 
تئاتر رابطه‌ی نزدیک و خویشاوندی عمیقی با دین دارد. این شاید دلیل این امر باشد که متکلمان و کلیساهای در گذشته به این شکل هنری بسیار مشکوک بودند.
به هر حال ، نزدیکی تئاتر و عبادت در دوران اصلاحات و ضد اصلاحات ، به ویژه در چیدمان جدید فضاهای عبادت و مراسم مذهبی ، بیش از پیش آشکار می شود. در پایان این مقاله، در حالی که ویژگی های خاصی از تئاتر را نشان می‌دهیم  که اعمال مذهبی علاقه مند به شناخت و برجسته سازی آنها است،اما تفاوت بین تئاتر و عبادت را نیز نشان خواهیم داد.
چرا تئاتر و نه شکل دیگری از هنر را برای مواجهه با خداشناسی عملی انتخاب کرده‌ام؟
نظرات کاربران