در حال بارگذاری ...
با حضور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی

نشست هم اندیشی مسئولین و هنرمندان تئاتر شهرستان بوکان برگزار شد

امید خاک‌پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه استان نشستی را با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان و جمعی از هنرمندان و سرپرستان گروه‌های نمایشی این شهرستان برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در استان آذربایجان‌غربی در مورخه ۹۹/۷/۲۹ امید خاک‌پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان‌غربی به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه استان نشستی را با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان و جمعی از هنرمندان و سرپرستان گروه‌های نمایشی این شهرستان برگزار کرد و موارد زیر را مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :
- تشریح فعالیت‌های انجام گرفته و در دست اقدام هنرهای نمایشی، مشکلات موجود در خصوص ثبت گروه‌های نمایشی همچنین ارائه‌ی اقدمات انجام گرفته و در دست اقدام در خصوص برگزاری نخستین جشنواره « تک » شهرستانی توسط جناب آقای احمدی رئیس اداره فرهنگ و‌ ارشاد اسلامی شهرستان بوکان.
- معارفه آقای افشین ناصری از هنرمندان با سابقه‌ی به عنوان مسئول دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان بوکان توسط آقای امید خاک‌پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان.
- تشریح جایگاه تئاتر استان در کشور.
تشریح اهمیت و جایگاه تئاتر شهرستان بوکان در استان و کشور با توجه به وجود افراد تحصیلکرده با سابقه و پر افتخار .
- اهمیت و جایگاه ویژه‌ی ثبت آثار و فعالیت‌های نمایشی در سایت ایران تئاتر درگاه استان آذربایجان‌غربی.
- همراهی و هماهنگی هنرمندان و دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان در خصوص فعالیت‌های تئاتری شهرستان.
- تشریح مشکلات بیمه‌‌ی هنرمندان و مشکلات مالی هنرمندان در خصوص تولید آثار نمایشی توسط مسئول دفتر هنرهای نمایشی شهرستان.
- ایجاد فضایی صمیمی تر همراه با تعامل بیشتر هنرمندان با یکدیگر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان.
نظرات کاربران